ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า - รังสรรค์ไทย

“รังสรรค์ไทย” มีผลิตภัณ์ผ้าขาวม้า จำพวก กระโปรง, กระเปง, กางเกง, และสินค้าอื่นๆ และมีการจะขยายสินค้าให้มากขึ้น เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนที่มากขึ้นด้วย เพื่อให้พวกเขาเป็นส่วนนึงในการอนุรักษ์ ผ้าขาวม้าของไทย ให้สืบทอดต่อไปในอนาคต

โดยผ้าขาวม้าของทางรังสรรค์ไทย ทำมาจากวัสดุผ้าฝ้ายล้วน 100% จะไม่มีพลาสติกหรือวัสดุอื่นๆผสมอยู่ในเนื้อผ้าเลย ทำให้ผ้าขาวม้าของทางรังสรรค์ไทย มีความนุ่มกว่าตามท้องตลาด และผ้าฝ้ายล้วนนั้น ไม่ทำให้เนื้อผ้าสีตกอีกด้วย