กระโปรงผ้าขาวม้า

สินค้ามีจำนวนจำกัด

เนื่องจากสินค้าของทางรังสรรค์ไทย เป็นงานผ้าทอ แบบแต่ละแบบจะทอออกมาได้จำนวนหนึ่ง และมีการการตัดเย็บเป็นรูปทรงของเรา

“ฉะนั้น การทอผ้าแต่ละครั้งจะมีจำนวนจำกัดต่อลายเท่านั้น”

กระโปรงผ้าขาวม้า จากผ้าฝ้ายทอ - รังสรรค์ไทย

“กระโปรงผ้าขาวม้า” ทำมาจากผ้าฝ้ายแท้100% โดยรังสรรค์ไทย

วัสดุในการทอจะเป็นผ้าฝ้ายล้วนไม่มีพลาสติกผสม ดังนั้นทำให้เนื้อผ้าของ รังสรรค์ไทย จะมีความนุ่ม และสีของผ้าไม่ตก

รังสรรค์ไทย ได้ออกแบบสินค้า จำพวก กระโปรง, กระเปง, กางเกง, และจะเพิ่มรูปแบบสินค้ามากขึ้น โดยจะเน้นทอเป็นลายผ้าขาวม้าเป็นหลัก เพื่ออนุรักษ์และสืบทอด สินค้าไทยและยึดเอกลักษณ์ผ้าขาวม้าให้คงไว้

ทางรังสรรค์ไทย ได้มีการนำผ้าขาวม้ามาประยุกต์ในการทำสินค้าต่างๆมากขึ้น้ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้เป็นส่วนนึงในการสืบทอด และอนุรักษ์ผ้าขาวม้าไว้